Wasting Tempo - The Noe Goes Straight To Your Head.

Minska utgifterna på kontoret

Posted Aug. 20, 2014, 7:51 p.m. By noe Tags: Affärer

När man ska se över utgifterna på kontoret ser man ibland att billigt kontorsmaterial skenar i priser. Detta kan verka konstigt då materialet är billigt i sig och gör ingen större utgift. Men vad man sett många gånger är det att personalen tar med sig detta material hem och därför blir det ett sådant resultat på pappret. Man kan därför undgå detta genom att låsa in materialet och låta någon ha en nyckel som anförtros detta uppdrag. Men man kan också utbilda personalen att inte ta med sig sakerna hem.